CENA: 1 426,80 PLN brutto

DATA: 19.09

OBSZAR: feedback, komunikacja

PROJEKT: Akademia HR

LICZBA GODZIN: 8 h

MIEJSCE: Olsztyn

TRENER: Agnieszka Tkacz

Chcesz wziąć udział? Zadzwoń

Opis szkolenia w BUR

Jak rozmawiać z pracownikami, żeby zadanie było wykonane?

PROGRAM

Moduł 1. Istota informacji zwrotnej (dyskusja, test)
– Omówienie roli feedbacku w procesie zarządzania ludźmi – wspieranie rozwoju, motywacja, wpływ na poczucie własnej wartości i na budowanie relacji i zaufania.
– Feedback codzienny, a sesje Regularnej Informcji Zwrotnej w ramach procesów HR jako narzędzie budowania zaufania. Gromadzenie informacji, analiza, przygotowanie do rozmowy.
– Okno Johari – obszary naszej świadomości – gdzie jest miejsce na feedback.

Moduł 2. Rodzaje informacji zwrotnej (praca warsztatowa)
– Różnica w postrzeganiu feedbacku rozwojowego, ewaluacyjnego i doceniającego.
– Feedback pozytywny– docenianie, wyrażanie uznania, pochwała – jak budować kulturę doceniania.
– Feedback korygujący (interwencyjny) – różne modele – Komunikat JA, FUKO, 5 Sugestii.
– Feedforward – informacje rozwojowe ukierunkowane na przyszłość, model pytań.

Moduł 3. Trudne sytuacje (dyskusja)
– Mechanizmy defensywne w przyjmowaniu feedbacku.
– Zasady przyjmowania feedbacku.

Moduł 4. Feedback jako element procesu komunikacji (praca warsztatowa)
– Style myślenia – temperamenty i reakcje w sytuacjach stresowych, preferowane style komunikacji
– Bariery komunikacyjne.
– Aktywne słuchanie, pauza i inne narzędzia komunikacyjne wspierające proces udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej.
– Jak reagować na pojawiające się emocje i reakcje stresowe swoje i drugiej osoby.