CENA: 1 426,80 PLN brutto

DATA: 6.09

OBSZAR: HR, komunikacja, współpraca międzypokoleniowa

PROJEKT: Akademia HR

LICZBA GODZIN: 8 h

MIEJSCE: Olsztyn

Chcesz wziąć udział? Zadzwoń

Opis szkolenia w BUR

Komunikacja międzypokoleniowa z naciskiem na komunikację (i zrozumienie) pokolenia Z

PROGRAM

Moduł 1. Czym jest komunikacja i z jakich elementów się składa?
Moduł 2. Wprowadzenie do komunikacji międzypokoleniowej.
Moduł 3. Definicja pokoleń i ich charakterystyczne cechy.
Moduł 4. Znaczenie zrozumienia różnic pokoleniowych w kontekście komunikacji w miejscu pracy.
Moduł 5. Omówienie wpływu komunikacji międzypokoleniowej na efektywność zespołu i relacje między pracownikami.
Moduł 6. Charakterystyka pokolenia Z.
Moduł 7. Poznanie cech charakterystycznych dla pokolenia Z.
Moduł 8. Zrozumienie wartości, preferencji i oczekiwań pokolenia Z w miejscu pracy.
Moduł 9. Analiza wpływu kultury internetowej i technologicznej na komunikację i zachowania pokolenia Z.
Moduł 10. Zrozumienie, jak różnice w komunikacji mogą prowadzić do konfliktów i nieporozumień w miejscu pracy.
Moduł 11. Skuteczna komunikacja z pokoleniem Z i omówienie preferowanych kanałów komunikacji przez pokolenie Z.
Moduł 12. Rozwijanie zrozumienia i empatii. Podstawy komunikacji NVC.
Moduł 13. Rola menadżera jako mentora dla pokolenia Z.
Moduł 14. Promowanie otwartej i konstruktywnej informacji zwrotnej w celu wspierania rozwoju młodszych pracowników.