CENA: 3 198,00 PLN brutto

DATA: 26-27.09

OBSZAR: podatki

PROJEKT: BUR

LICZBA GODZIN: 16 h

MIEJSCE: Frombork

TRENER: Piotr Juszczyk

Chcesz wziąć udział? Zadzwoń

Opis szkolenia w BUR

Podatek dochodowy (PIT i CIT) oraz VAT zmiany w roku 2024 oraz planowane zmiany w obrocie faktur – KseF 2025

PROGRAM

I. Najważniejsze zmiany CIT/PIT w ostatnich latach.
1. Podatek „minimalny” CIT – zawieszenie oraz modyfikacja przepisów
2. Podatek od przerzuconych dochodów
3. Usunięcie art. 15e
4. Cienka kapitalizacja (art. 15c)
5. Odsetki od pożyczki na transakcje kapitałowe
6. Zmiany dotyczące możliwości przyśpieszonej amortyzacji
7. Zmiany w podatku u źródła
8. Spółki holdingowe
9. Zmiany dotyczące podatkowych grup kapitałowych
10. Zmiany w cenach transferowych
11. Ograniczenie amortyzacji w spółkach nieruchomościowych
12. Organicznie amortyzacji nieruchomości mieszkalnych
II. Pozostałe zmiany istotne dla funkcjonowania przedsiębiorstw.
1. Przesyłanie ksiąg w formie elektronicznej od 2025 r.
2. Nowy termin zaliczenia do KUP składek ZUS
3. Zmiany w zakresie ulgi na złe długi
4. Zmiana przepisów dotyczących procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków
III. Ulgi podatkowe w CIT /PIT
1. Ulga B+R
2. Ulga dla innowacyjnych pracowników
3. Ulga na prototyp
4. Ulga na wprowadzenie do obrotu nowego produktu
5. Ulga na ekspansję produktową
6. Ulga na robotyzację
7. Ulga na wspieranie sportu, kultury i edukacji
8. Ulga IPO
9. Ulga konsolidacyjna

Dzień 2
I. Informacje ogólne o VAT
1. Wprowadzenie, przypomnienie podstawowych zagadnień
II. Czynności opodatkowane
1. Dostawa krajowa
2. WNT, EDT
3. Eksport, import
4. Transakcje trójstronne
III. Planowane zmiany VAT w 2024 r.
1. Krajowy System e-Faktur
2. Założenia modelu.
3. Korzyści ze stosowania faktur ustrukturyzowanych.
4. Funkcje Krajowego Systemu e-Faktur.
5. Opłata za pojemniki na żywność
6. Pozostałe zmiany projektowane oraz zaplanowane
IV. Pakiet „Slim VAT 3”.
1. Nowy limit dla „małego podatnika”.
2. Korekty faktur a kurs waluty obcej.
3. WDT – doprecyzowanie obowiązków podatnika.
4. Zmiany w zwolnieniach z VAT dla zarządzania funduszami inwestycyjnymi oraz importu towarów dla palcówek dyplomatycznych.
5. Zniesienie obowiązku posiadania faktury do odliczenia VAT przy WNT.
6. Zmiany w zakresie rozliczenia proporcjonalnego odliczenia VAT.
7. Fakturowanie zaliczek.
8. Odpowiedzialność solidarna faktora.
9. Raportowanie w przypadku używania kas on-line.
10. Zmiany w zakresie „dodatkowego zobowiązania podatkowego”.
11. Korekty przy OSS.
12. Zmiany w zakresie WIS.
V. Najważniejsze wyroki TSUE w sprawie VAT.
VI. Zakończenie szkolenia i test walidacyjny.