CENA: 1 426,80 PLN brutto

DATA: 13.09

OBSZAR: rozwój zespołu, zarządzanie

PROJEKT: Akademia HR

LICZBA GODZIN: 8 h

MIEJSCE: Olsztyn

TRENER: Karolina Pilarska

Chcesz wziąć udział? Zadzwoń

Opis szkolenia w BUR

Sztuka tworzenia efektywnych zespołów: budowa silnych fundamentów dla wspólnego sukcesu

PROGRAM

Wstęp: Omówienie zasad realizacji szkolenia

Moduł 1. Sztuka osiągania razem. W zdrowej organizacji zdrowy duch
Dlaczego warto budować silne zespoły? Zespół efektywny – co na to wpływa? Korzyści z tworzenia efektywnych zespołów. Model budowania samoświadomego zespołu. Etapy budowania zespołu – kluczowe działania.

Moduł 2. Siła różnic w zespole
Etapy budowania silnego zespołu, m.in.: Porozumienie. Różnice w myśleniu. Różnorodność. Współodpowiedzialność. Współpraca. Motywa(k)cja.

Moduł 3. Budowanie zaufania w zespole
Komunikacja jako podstawa zaufania – ustalenie zasad, przeciwdziałanie ich łamaniu.

Moduł 4. Etapy rozwoju zespołu
Etapy tworzenia zespołu. Cechy efektywnego zespołu. Dysfunkcje pracy zespołowej. Fundamenty porozumiewania się.