CENA: 1 426,80 PLN brutto

DATA: 20.09

OBSZAR: rozwój zespołu, zarządzanie

PROJEKT: Akademia HR

LICZBA GODZIN: 8 h

MIEJSCE: Olsztyn

Chcesz wziąć udział? Zadzwoń

Opis szkolenia w BUR

Zarządzanie zespołem zdalnym

PROGRAM

Moduł 1. Wyzwania i szanse pracy zdalnej
– Ustalanie z zespołem zasad współpracy i tworzenie kultury organizacyjnej, sprzyjającej pracy zdalnej
– 5 dysfunkcji pracy zespołowej z uwzględnieniem specyfiki pracy zdalnej
– Budowanie zaufania jako podstawa efektywnej pracy zdalnej
– Budowanie efektywnych relacji w zespołach rozproszonych

Moduł 2. Skuteczna komunikacja w zespole zdalnym
– Czym różni się komunikacja w trybie pracy zdalnej od komunikacji z zespołem stacjonarnym?
– Komfort i poczucie bezpieczeństwa w czasie spotkań zdalnych
– Zasady efektywnych spotkań online (struktura spotkania, wyznaczanie celów spotkań, tworzenie agendy, moderowanie spotkań)
– Komunikacja pisana/mailowa – najważniejsze zasady
– Różne strategie i style porozumiewania się oraz wykorzystanie różnych kanałów komunikacji w zależności od sytuacji
– Rozwijanie umiejętności słuchania i zrozumienia.

Moduł 3. Motywowanie na odległość
– Motywatory i demotywatory związane z pracą w zespole rozproszonym
– W jaki sposób motywować pracowników pracujących zdalnie?
– Automotywacja menadżera – praktyczne sposoby zadbania o własną motywację

Moduł 4. Jak zadbać o zaangażowanie pracowników w zespole rozproszonym
– Reguły budowania zaangażowanego zespołu zdalnego
– Coaching zespołu
– Metody na zdalną integrację zespołu

Moduł 5. Wyznaczanie celów – metoda OKR
– Jak sprawić, aby zespół osiągał zamierzone cele pracując zdalnie?
– Jak stawiać cele dla członków zespołu?
– Jak rozliczać członków zespołu z wykonania zadań?
– Jak monitorować efekty i postępy pracy zespołu zdalnego?

Moduł 6. Skupienie i efektywność w pracy zdalnej
– Cechy efektywnych zespołów zdalnych
– Cykliczne spotkania online z zespołem oraz spotkania indywidualne
– Skuteczne ustalanie priorytetów z uwzględnieniem wyzwań pracy zdalnej
– Elementy asertywności – jak sprawnie realizować priorytety?
– Planowanie czasu na pracę samodzielną i spotkania online

Moduł 7. Informacja zwrotna, sytuacje trudne i konfliktowe w zespole pracującym zdalnie
– Jak przekazać konstruktywny feedback zdalnie (konkretne narzędzia i techniki)
– Konstruktywna krytyka oraz stawianie granic w sytuacjach trudnych (np. oporu, niezgody)
– Specyfika i najczęstsze przyczyny konfliktów w zespołach rozproszonych