Agata Spała-Zakrzewska

Agata Spała-Zakrzewska

CSRHRinkluzywnośćkomunikacjarelacjeróżnorodność

Specjalizuje się w dwóch obszarach: wsparciu firm i instytucji w zatrudnianiu pracowników z niepełnosprawnością oraz wdrażaniu dostępnych usług w instytucjach publicznych i niepublicznych. Prowadzi szkolenia dla pracowników administracji publicznej w zakresie wiedzy o potrzebach i barierach w dostępnie do usług publicznych dla osób z niepełnosprawnością, szkolenia z obsługi klienta z niepełnosprawnością, doradza w zakresie prawidłowego realizowania dostępnych usług dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawnościami – dostępnej przestrzeni, wdrażania rozwiązań wpierających dostępność informacyjno-komunikacyjną, cyfrową. Trener programu aktywizacji zawodowej „Spadochron” Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

Projektuje autorskie programy prowadzenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych dla firm, rekrutacji pracowników z niepełnosprawnością, aspektów prawnych związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych, budowania zespołów różnorodnych i zarządzania nimi. Pomaga firmom skutecznie obniżyć wpłaty do PFRON (tzw. optymalizacja kosztów PFRON) poprzez  innowacyjne programy projektowane indywidualnie dla każdej firmy.

Sprawdż szkolenia, które prowadzi Agata Spała-Zakrzewska